Monday, 18 May 2015

Svetlo u podrumu dušaIan Curtis
15.07.1956. - 18.05.1980.
We remember everything.


Posle njega, kolonistima u Međuzoni preostao je samo Novi Poredak.
Nemoguće je na današnji dan preskočiti jednog od najvećih pesnika XX veka. Trideset i pet godine kasnije, i dalje je tu, živ kao i njegovi stihovi. Ljubav nas nikada ne može razdvojiti.


Ukleta je rutina što tako žestoko ujeda, pred kojom i najnovija zora bledi.


Svetla u podrumu duše naslov je knjige, objavljene 1988. godine u izdanju SKC Niš. Hvala Dobrom Isaku (Predrag Cvetičanin) na prevodu sa engleskog jezika. Ko je nema, evo linka za free download.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...