Friday, 20 March 2015

The sky's gone out


1.
Život je samo san.

2.
Činim da se vazduh rastače
oko mene
Sada, kada više nema latica
izlomljena, sušna stabljika preostaje
bez cveta
Na smrtno okrutnim krilima ljubavi
opsednut izgledom
Ni kraljevska kruna ga ne bi spasla
dok truli, tone, umire
Hiljadu puta

3
Teri sede
i obmota zelenu vojničku vreću
oko svog mršavog struka
jer beše hladno
Dok onaj kraj njega gadno bledi
raširenih nogu, oči mu planuše
Nestade nebo

4.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

5.
Nestade nebo.


6.
Dete moje, koliko ćeš brzo porasti za veoma krako vreme. Krenućeš u školu i tata ti više neće biti potreban, zar ne, srećo? Kako bih voleo da celoga života ostaneš moja beba. Pitam se šta budućnost sa sobom nosi.


Bauhaus
(The Sky's Gone Out, 1982)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...