Sunday, 20 March 2016

We are here because

Mi, ovakvi kakvi smo, postojimo zato što:
  • je jedna grupa riba imala čudnu anatomiju peraja koja su mogla potom da evoluiraju u noge kopnenih stvorenja,
  • se Zemlja nikada nije u potpunosti zamrzla tokom ledenih doba,
  • je jedna mala i metiljava vrsta, koja se uzdigla u Africi pre nekih četvrt miliona godina, do sada uspela da opstane i zavlada planetom uz pomoć štapa i kanapa - milom ili silom.
Možemo do mile volje da žudimo za "Višom silom" kao odgovorom na ovo pitanje, ali od toga nema ništa. Ne postoji nikakva viša sila.

- Stephen Jay Gould


Atheist Republic

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...