Saturday, 12 December 2015

Elizabeth Cady Stanton


Biblija:

11. Žena neka se uči u miru sa svakom pokornošću;
12. Ali ženi ne dopuštam da bude učitelj, niti da vlada mužem, nego da bude mirna.
13. Jer je Adam sazdan prvi, zatim Eva;
14. I Adam se ne prevari; a žena prevarena, postade prestupnica;
15. Ali će se spasti rađanjem djece, ako ostanu u vjeri i ljubavi i svetinji sa čestitošću.


Trudila sam se da razvejem te religijske praznoverice iz umova žena, da ih podučim kako vera treba da im počiva na nauci i razumu; tamo, gde sam i sama našla svoj mir i utehu, što nikada nisam mogla u Bibliji i crkvi. Što one manje vjeruju, to bolje po njihovu ličnu sreću i napredak.
Biblija i crkva su najveći kamen spoticanja na putu ženske emancipacije.


Kada žene konačno shvate da su vlasti i religije samo ljudske izmišljotine; da su Biblije, molitvenici, katehizmi i papska pisma samo emanacije ljudskog mozga - tada ih više ništa neće moći da ugnjetava, krijući se iza raznih zakonskih zabrana pod maskom nebeskog autoriteta: "Gospod je tako rekao".

Atheist Republic

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...