Monday, 28 December 2015

I Wanna Be Sedated


24 časa pre polaska
ne želim ništa da radim, ne želim nikuda da idem
Samo me posadite u invalidska kolica
odvedite do aerodroma, ubacite u avion
brzo, brzo, pre nego što poludim
jer prsti na rukama i mozak stvarno više nisu moji


24 časa pre početka,
neću ništa da radim, nikuda da idem
Istresite me u ona kolica i odvedite na šou
brzo, brzo, pre nego što odlepim
jer svi prsti na rukama i nogama više nisu moji
Dajte nešto za smirenje


The Ramones

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...