Monday, 25 July 2016

Statue of LibertyKad te prvi put ugledah, u vodi što stojiš
Bila si visoka svih hiljadu stopa
Skoro naga i k'o Herodova kći, bez srama
Ljubav ti prevelika za Njujork premali
Nagnuh se da kamnu ti knjigu poljubim
Ljubomoran na brodove sa kojima koketiraš
I milijardu ljubavnika sa kamerom u rukama
Skočih, i zamislih da jedrim pod skutove tvoje
Pohodiš mi snove stalno
Otkad se popeh na prsa tvoja
O, Statuo Slobode moja
Nataknut na kose tvoje vlasi
O, Statuo, šta mi to učini

(White music, 1978)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...