Sunday, 12 April 2015

A dan je tako lepo počeo


Hajde djeco u crkvu
Hajde, redari će vam dati
usmjerenje
Bogove prikladne trebate slavit
i za čuvarima poslušno ići
Poštovanje je neophodno
I pokornost loša nije
I pokornost loša nije
Da bismo sigurno išli
Tamo gdje smo valjda htjeliKrizma, berma
tu se duša čuva
Jer ona znade biti neposlušna


Paraf
Crkve

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...