Friday, 1 April 2016

When I was bed


ROZZ WILLIAMS
06.07.1963 - 01.04.1998
R.I.P.


O, kad postelja sam bio
Pre nego što jorgovan po plahtama ona razbaca
Namirisane kose puderom belim
Bez ukusa gorkog sa obraza njegovih

O, postelja sam bio
Pre jorgovana razbacanih
Drevnosti tog trena, jednog
Kad cipele mu nečiste behu
Jer miris opstanka zaboravismo brzo
Prekrivenog ružama i suzama mučnim

O, bio sam postelja
I pre jorgovana po plahtama razbacanih


Christian Death
(Ashes, 1985)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...