Thursday, 18 May 2017

A Means To An EndZaveštanje, danas uklonjeno,
Jednoga dana biće oživljeno.
Večita prava odbacili mi smo,
Jer bolja sorta mi bili smo.
Dva k'o jedan, a slobodna oba,
Na tebe sam nalik oduvek bio.

U toj borbi zajedno bili, rame uz rame stajali,
Prijatelji smo doveka ostali.
Po talasima lomnim, usponi i padovi,
Vizije naše behu nebeski svodovi.
Na tom Besmrtnika putu, od tačke do tačke,
Poverenje sam svoje u tebe uložio.

Daleka kuća, na stranome tlu,
Iz koje poklonici Starosti zovu, 
Zar je to tvoj cilj, ono što ti zaista treba,
Da ti kosti razvlače strvinari i pseta?
Posvećen još uvek, okrenuo sam se i otišao,
Jer poverenje sam svoje na tebe bacio.


Joy Division "A means to an end"
(Closer, 1980)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...