Saturday, 23 December 2017

Hair of the dogČovek, u ratu smrtno ranjen
I dalje se bori
Čovek, koga ljubav živog napola preseče
I dalje voli
Čovek, mislima nemilosrdno mučen
I dalje misli
Čovek, od brige obogaljen
I dalje se brine

Klin se klinom izbija
Klin, što postade
Klinom
Jer klin se klinom izbija

Čovek, očiju bolnih od gadosti
I dalje gleda
Čovek, što mu srce na smrt krvari od saosećanja
I dalje oseća
Čovek, od napora nogu sapetih
I dalje trči
Čovek, ušiju spaljenih zvukom svog imena
I dalje sluša

Klin se klinom izbija
Klin, što postade
Klinom
Jer klin se klinom izbija


Bauhaus "Hair of the dog"
(Mask, 1981)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...