Saturday, 18 November 2017

That's what they wanna gimme


Džef je u bolnici Sv. Vinsent proveo otprilike mesec dana. Kada smo otišli da ga posetimo, nije mogao da govori jer mu je jezik bio otečen od Torazina koji su mu tamo davali. Uvid u neke delove bolničkog kartona Džefrija Hajmana jasno nam je stavio do znanja da on ima stvarne zdravstvene probleme.


EMOCIONALNI FAKTORI:
Pacijent suštinski sebe vidi kao osobu sa manjkom samopouzdanja, i to kao kombinaciju podjednako opasnog i ugroženog lika koji sa značajnom dozom opreza i sumnje pristupa nepoznatim osobama, pritom često pogrešno procenjujući ljude.
On oseća veliku dozu bola kroz anksioznost, oseća se kao da je prepušten na milost spoljašnjim i unutrašnjim silama koje su van njegove kontrole, što kulminira eksplozivnim ponašanjem udruženim sa konfuznom depresijom.
Ovaj pacijent sebe oseća kao pasivnu, ovisnu osobu ambivalentne seksualne identifikacije, protiv čega je sklon da se brani distanciranjem do tačke otuđenja ukoliko njegovi rituali više ne mogu da obuzdaju anksioznost.
Njegov odnos prema autoritetima je osetno pun straha, on se u prisustvu takvih osoba oseća kao da mu je život u opasnosti. On tada nije sposoban da potisne osećaj opasnosti jer komplikacije koje sam stvara, u maloj meri sadrže agresivne reakcije. Tada beži u podsvesnu fantaziju za koju su svesni odušci neprihvatljivi, što zatim stvara spiralu tenzija koja na kraju kulminira eksplozivnim ponašanjem.

REZIME I ZAKLJUČCI:
Struktura ličnosti ovog pacijenta je u skladu sa dijagnozom "šizofrenija paranoidnog tipa" sa minimalnim oštećenjem mozga (uzrok tome je najverovatnije duga istorija bolesti). Preporučuje se intenzivna psihoterapija u cilju ojačanja njegovih opsesivno-kompulzivnih načina odbrane koji mu pomažu da rastumači prvo spoljašnu pa zatim i njegovu unutrašnju realnost, a naročito njegove rakcije pune besa.

Bilo je teško reći koliko je boravak u bolnici Sv. Vinsent zaista pomogao Džefu.

Mickey Leigh with Legs McNeil
"I Slept With Joey Ramone (A Punk Rock Family Memoir)" (2009)
- Chapter 11


"Mislim da je psihoterapija potrebna svakome. Svet bi tada bio daleko zdraviji."


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...