Wednesday, 8 November 2017

The Man with the X-Ray Eyes


Ukoliko postavimo ruku između katodne cevi i ekrana, na ekranu će se pojaviti slika na kojoj tamnija senka predstavlja kost a nešto svetlija senka samu ruku. Da bih se što kraće i jasnije izražavao, koristiću izraz "zraci", a da bi ih izdvojio u odnosu na druge istoga imena, nazvaću ih "X-zraci".
- Vilhelm Rentgen


1895. godine je jedno neverovatno otkriće u potpunosti - i doslovce i figurativno - promenilo način na koji smo do tada gledali na ljudsko telo. Na račun tog otkrića, bezbroj novih tehnologija moglo je da se razvije u medicini, bezbednosti i mnogim drugim oblastima. Iza ovog otkrića stoji nemački lekar Vilhelm Rentgen, možda jedan od najbitnijih inovatora u istoriji medicine. 8. novembar je Dan X-zraka, u znak sećanja na njegovo otkriće, ali i sve drugo što je iz njega proizašlo.
X-zraci su otkriveni sasvim slučajno, u sklopu eksperimenta prilikom koga je her Rentgen pokušao da utvrdi da li ti zraci mogu da prođu kroz staklo. Tu se našao i jedan ekran, premazan određenim hemikalijama, koji je odavao nekakav čudan sjaj, a zraci koji su izazvali taj sjaj nazvani su "X-zraci". Pitate se zašto baš to i takvo ime za zrake? Pa, jednostavno, Rentgen uopšte nije znao šta su ti zraci, pa je upotrebio opšteprihvaćeno X za nešto nepoznato. Tada ih je nazvao "X-zraci" i tako je do danas ostalo.
Dakle, šta su zaista ti X-zraci? To su elektromagnetski talasi energije koji se ponašaju na potpuno isti način poput zraka svetlosti, mada imaju neverovatno kratku talasnu dužinu - oko hiljadu puta kraću od vidljive svetlosti, da budemo precizni. Onog trenutka kada ih je otkrio, dr Rentgen je odmah krenuo i da sa njima eksperimentiše u nameri da utvrdi kroz šta mogu a kroz šta ne mogu da prođu tj. kako sve to fotografisati. Tokom tog eksperimentisanja, utvrdio je da olovo skoro u potpunosti upija ove zrake, a da ih ljudske kosti zaustavljaju tj. odbijaju - što je stvorilo sasvim nov i kreativan način gledanja na to šta se događa unutar ljudskog tela.
Na samom početku široke upotrebe rentgenskih (X) zraka, u vreme Balkanskih ratova, oni su korišćeni za lociranje šrapnela, metaka i slomljenih kostiju kod vojnika koje su donosili sa bojnog polja. X-zraci su u velikoj meri bili korišćeni za proveru podesnosti obuće, sve dok nije postalo jasno da to i nije stvar sa kojom se može igrati bez opasnosti po zdravlje. U današnje vreme se ovi zraci koriste u okviru sistema obezbeđenja na aerodromima, za analizu materijala kao i mnoge druge stvari, ali uz pridavanje mnogo više pažnje bezbednosti ljudi.
Ukoliko niste po zanimanju neko od navedenih konzumenata X-zraka, na današnji dan se možete dodatno edukovati ili baviti istraživanjem na ovu temu i čemu su oni sve doprineli u našim životima. Možete sesti, pa porazmisliti o raznim načinima na koje se X-zraci danas koriste.Na pozajmljenom kursu
Pod pticama užasnim
Ispod raspevanog tla
I oblaka punih krivice

Video sam previše
Obriši mi oči
Previše
Obriši
Oči


(Mask, 1981)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...